Üyelik Formu

“Fiil ehliyetine sahip bulunan ve derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden ve Mevzuatın öngördüğü koşulları taşıyan her gerçek ve tüzel kişi bu derneğe üye olabilir.

Üye olmak için Dernek Üyelik Müracaat Formu doldurularak, bir adet nüfus cüzdanı fotokopisi ve iki adet vesikalık fotoğraf ile info@gidabeslenme.org  adresine bildirimde bulunarak derneğe başvurulur. Üyelik başvurusu dernek yönetim kurulunca en geç otuz gün içinde neticelendirilir ve sonuç başvuru sahibine bildirilir.”

 

2017 Gıda ve Beslenme Derneği. Tüm hakları saklıdır.