Tarımın Tarihsel Gelişimi

Tarım sektörü bitkisel, hayvansal, su ürünleri ve ormancılık faaliyetleri tamamıdır. Diğer bir ifade ekonomik değeri olan her türlü bitkisel, hayvansal, su ürünleri ve ormancılık ürünün üretilmesi, işlenmesi, uygun koşullarda taşınması ve muhafazası, pazarlanması, kalite ve verimlerinin yükseltilmesini ele alan bilim dalıdır.

Tarım sektörü bireylerin beslenme ihtiyacını karşılaması dolayısı ile toplumların sağlığı ve kalkınması üzerinde önemli etkiye sahip bir sektördür. İnsanoğlunun hayatını devam ettirebilmesi için besin ihtiyacı vazgeçilmez bir unsurdur. Tarım sektörü, günümüze kadar ülkelerin ekonomik ve sosyal gelişiminde çok önemli görevler üstlenmiş, gelecekte de bu görevleri üstlenmeye devam edeceği beklenmektedir.

Avcılık ve toplayıcılık dönemi ile başlayan tarımsal faaliyetlerin yerini günümüzde, bilgi ve teknolojinin kullanıldığı uzmanlaşmış ve planlı tarım işletmeciliği almıştır. İnsanların topraktan ve hayvandan yararlanma süreci geçmişten günümüze çeşitli dönemlerden oluşmaktadır. Bu dönemler; toplayıcılık, av ve balıkçılık, ilkel ziraatçılık, geçimlik tarım, uzmanlaşmış tarım ve modern tarım olmak üzere çeşitli aşamalara ayrılabilir. Bu aşamaları aşağıdaki şekilde açıklamak mümkündür.

2017 Gıda ve Beslenme Derneği. Tüm hakları saklıdır.