Hakkımızda

HAKKIMIZDA

Gıda ve Beslenme Derneği, 2017 yılında kurulan gönüllü kuruluştur.

Gıda ve Beslenme Derneği; insanları beslenme ve yaşam tarzı hakkında doğru karar vermeleri için bilimsel, doğru, güvenilir, erişilebilir ve uygulanabilir bilgilerin sunulmasını amaçlamaktadır.

Gıda ve Beslenme Derneği, bilgi kirliliğini, toplumun yeterli ve dengeli beslenmesi ve sağlıklı bir yaşam sürmesi açısından, halkın doğru bilgiye ulaşımını engelleyen, kavram kargaşası yaratan, haksız rekabete yol açan ve kaynakların doğru kullanımını engelleyen bir süreç olarak kabul eder. Bu bakımdan, bilgi kirliliğinin temel ve sistematik nedenleri ile mücadele eder ve sivil inisiyatifin gelişmesi için gerekli mekanizmanın oluşumuna katkıda bulunur.

Gıda ve Beslenme Derneği, bu amaçla; beslenme, sağlık, yaşam tarzı, gıda kalitesi, gıda güvenilirliği, mevzuat ve gıda kaynaklı risk iletişim konularında anlaşılır, uygulanabilir, erişilebilir ve geniş bir bilimsel topluluğun kanıtlarına dayanan bilgileri kamuoyu bilgisine sunar.

NASIL ÇALIŞIYORUZ

Gıda ve Beslenme Derneği:

  • Bilgi kirliliğini gidermek için bilimsel görüşleri, Bilimsel Kurul’un onayı ile kamuoyuna sunar.
  • Çalışma grupları şeffaflık, dürüstlük ve bilimsel bütünlük içerisinde çalışır ve açıklama yapılacak konu veya firma ile ilgili son üç yıl içerisinde herhangi bir çıkar ilişkisinde bulunmayan ilgili konuda uzmanlıkları bulunan en az üç kişiden oluşur.
  • Akademik, ulusal ve uluslararası kuruluşlar, gıda endüstrisi, gıda, beslenme ve sağlık profesyonelleri ile işbirliği yapar.

2017 Gıda ve Beslenme Derneği. Tüm hakları saklıdır.