Gıda Maddeleri

İnsanlar, gıda ihtiyaçlarını insanlığın başlangıcında avcılık-toplayıcılıkla, daha sonra tarım yoluyla gidermişlerdir. Günümüzde ise, giderek artan dünya nüfusunun gıda ihtiyacının büyük bir kısmı, gıda endüstrisi tarafından sağlanmaktadır.  Buna göre günümüzde gıda maddesi; canlıların hayatlarını devam ettirebilmeleri için tütün ve sadece ilaç olarak kullanılanlar hariç olmak üzere; çiklet ve içkiler ile hazırlama ve işleme gereği kullanılan maddeler dâhil, insanlar tarafından yenilen ve içilen ham, yarı veya tam işlenmiş her türlü madde olarak tanımlanmaktadır. Gıda maddeleri, bitkisel veya hayvansal kaynaklardan elde edilir, su ve kuru madde olarak iki temel bilişenden oluşur.  Kuru maddede vücudun kendini geliştirmesi, bakım ve onarımı sağlamak için karbonhidrat, yağ, protein, vitamin ve mineral gibi temel besin öğeleri ile vücudun normal şekilde işlev görmesine yardımcı olan pek çok madde bulunur. Son olarak gıda, yemeğin yapısını, rengini ve lezzetini etkileyen, onları çekici ve hoş bir hale getiren pek çok sayıda bileşeni içerir.

“Gıda maddesi” kelimesi, normal gelişimin sağlanması ve sağlığın korunması için vücut tarafından kullanılan tüm diyet maddelerini tanımlamak için geniş bir terimdir. Bununla birlikte, bu terim “Gıda maddesi” beslenme açısından, iki ayrı beslenme bileşeni grubuna ayrılabilir:

  • Makro besinler ve
  • Mikro besinler

2017 Gıda ve Beslenme Derneği. Tüm hakları saklıdır.