Fiziksel Aktivitenin Yararları Nelerdir?

Fiziksel Aktivitenin Yararları Nelerdir?

Fiziksel aktivite, her yaşta sağlığa faydalıdır. Fiziksel aktivite, toplumda halk sağlığının iyileştirilmesinde kadın, erkek, her yaştaki bireye fiziksel, sosyal, zihinsel ve ruhsal yararlar sağlamaktadır. Düzenli olarak yapılan fiziksel aktivite, sağlıklı beslenme ile birlikte bulaşıcı olmayan kronik hastalıkların önlenmesindeki en önemli unsurdur. Fiziksel aktivite yetersizliği, vücut ağırlığındaki artışın yanı sıra vücut üzerinde de bir takım olumsuzluklara neden olur. Düzenli olarak yapılan fiziksel aktivite çocukların ve gençlerin sağlıklı büyümesi ve gelişmesinde, beslenme alışkanlıklarının düzeltilmesinde, sigara, alkol ve uyuşturucu gibi istenmeyen kötü alışkanlıklardan kurtulunmasında, iş kapasitesinin artırılmasında, sosyal ilişkilerin güçlendirilmesinde, çeşitli kronik hastalıkların önlenmesinde, hastalıkların tedavisi veya tedavinin desteklenmesinde, yaşlıların daha sağlıklı bir yaşlılık dönemi geçirmelerinde, bir başka deyişle tüm hayat boyunca yaşam kalitesinin artırılmasında olumlu katkılar sağlamaktadır.

Fiziksel aktivite, birçok hastalık için hem önleyici, hem de iyileştirici etkilere sahiptir. Düzenli yapılan fiziksel aktivite kalp, damar ve şeker hastalığı, felç ve vücut yağ yüzdesini azaltmakta, glukoz metabolizmasını düzenlemekte ve kan basıncını düşürmektedir. Fiziksel aktivitenin, bağırsak geçiş zamanını azaltarak kolon kanseri riskini, hormonal metabolizma üzerinde etkileri sonucu da meme kanseri riskini azalttığı bilinmektedir.

Fiziksel aktivitenin, iskelet/kas sistemi, sırt ağrıları ve kemik erimesinin iyileştirilmesinde, vücut ağırlığının korunmasında ve depresyon belirtileri, anksiyete ve stresin azaltılmasında etkili olduğu bilinmektedir. Tıbbi yararlarının yanı sıra fiziksel aktivitenin sosyal ilişkileri artırarak şiddet eğilimini azalttığı da bilimsel raporlarda yer almaktadır.

Fiziksel aktiviteyi artırmaya yönelik olarak ise ulaşım ve şehir planlama politikalarında çevresel değişiklikler yapılarak trafik yoğunluğu ve çevre kirliliği azaltılabilcektir. Fiziksel aktivitenin, sağlık giderlerinin azaltılması gibi ekonomik yararları da bulunmaktadır. Hareketsizliğin neden olduğu maliyet oldukça yüksektir. Amerika’da 1995 yılındaki sağlık harcamalarının %9.4’ü aşırı kiloluluk ve hareketsizlik sonucu yapılmıştır. Kanada’da ise toplam sağlık harcamalarının %6’sına hareketsiz yaşam neden olmaktadır. 1998 yılı verilerine göre, fiziksel aktivite bireysel sağlık harcamalarında yıllık 500 dolarlık azalma sağlamıştır. 2000 yılındaki toplam sağlık harcamalarının 75 milyar dolarını hareketsiz yaşamın neden olduğu harcamalar oluşturmuştur.

Sonuç olarak, fiziksel aktivite yetersizliği, özellikle gelişmiş toplumların aşırı kiloluluk gibi karşı karşıya kaldığı en önemli problemlerden biridir.

2017 Gıda ve Beslenme Derneği. Tüm hakları saklıdır.