Etiketleme ve Sağlık Beyanı

Gıda etiketleri, tüketicilere gıda maddeleri ile ilgili bilgi sağlayan en temel ve sağlıklı bilgi kaynağıdır.   Gıda etiketlerinde verilen bilgilerin doğru, açık ve tüketici için kolay anlaşılabilir olması sağlanmalıdır.Gıda etiketlerinde yer alan; tavsiye edilen tüketim tarihi veya son tüketim tarihi, özel muhafaza koşulları ve/veya kullanım koşulları, bileşenler listesinde yer alan bilgiler gıda satın alırken  dikkat edilmesi gereken bilgilerdir. Ayrıca et ve süt ürünleri gibi hayvansal kökenli gıdaların ambalajlarında Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından verilen onay numarası veya tanımlama işareti bulunmasına, diğer gıdaların ambalajlarında ise işletme kayıt numarası bulunmasına dikkat edilmelidir.

Sağlık Beyanları; herhangi bir gıdanın veya gıdanın bileşiminde bulunan öğelerin büyüme, gelişme ve vücudun normal işlevleriyle ilişkili fizyolojik etkisini tanımlayan veya vücut fonksiyonlarını geliştirmeye veya sağlığı korumaya yardımcı etkisini belirten, ileri süren veya ima eden beyanlardır. Gıda ambalajları üzerinde yer alan sağlık beyanlarına ilişkin kuralları Türk Gıda Kodeksi Etiketleme Yönetmeliği’nde belirtilmiştir.

2017 Gıda ve Beslenme Derneği. Tüm hakları saklıdır.